Distans Grupphealing & Meditation

Distans Grupphealing & meditation

Varje grupphealing & meditation har olika tema, några återkommande teman är:
• Glädjehealing & Meditation
• Kärlekshealing & Kärleksmeditation
• Twinflame Healing & Meditation – Förena din inre Feminina och Maskulina sida
• Golden Christ Rose Healing & Meditation


För att se aktuellt tema och datum, följ min facebooksida ”Den Helande Människan”.
Kostnad för Grupphealing & Meditation: 333.-

kl 21-21.33
Plats: Där du är

med Repanse Lejonhjärta Svansång Morgonstjärna

Praktiskt information om Grupphealing & Meditation:
Jag sätter igång healingen kl 21 i samarbete med änglarna och guiderna.
Sitt eller ligg bekvämt, drick gärna ett glas vatten innan healingen för att underlätta utrensningen
healingen kan sätta igång. När du tar emot healingen fokusera på intentionen att ta emot healingen
jag sänder. Om du bara vill ta emot healingen i vila hela stunden och inte aktivt meditera kan du göra det också.
Du ansvarar själv för ditt allmänna psykiska och fysiska hälsotillstånd när du väljer att ta emot
healing. Det kan sätta igång en djupgående transformerande process inom dig, behöver du extra
stöd i den processen är du välkommen att höra av dig vid frågor eller få djupgående individuell
healing, andlig vägledning, transformerande samtal, eller söka vidare hjälp på annat håll om du
känner du behöver det.
Vill du ta med ditt husdjur så skriv vilket djur det är och namnet på djuret.
Dela gärna din upplevelse av stunden efteråt om du känner för det.
Min upplevelse, intuitiva budskap och kanaliseringar jag får till mig till gruppen under healingen,
kommer jag att dela med mig dagen efter evenemanget, på min fb sida ”Den helande Människan”

Glädjehealing & Meditation
Känner du dig nedstämd, trött, ledsen, sorgsen, deprimerad, stressad, överväldigad av alla intryck, rädd, ångestfylld?
Känner du avsaknad av glädje och livslust och vet inte hur du ska manifestera det du drömmer om?
Känner du dig dränerad på energi i olika relationer och omständigheter i livet, som att livet är i
kaos och vet inte hur du ska bryta dig loss och bli fri från det?
Känner du dig missförstådd och får skit från andra utan verklig anledning, att andra lägger sig i
ditt liv och tror att de vet bättre än du själv vad du vill?
Känner du oro för ekonomi, relationer, situationer, söker du efter att hitta din unika väg?
Glädjehealingen och meditationen är för dig som önskar att fylla dig och ditt liv med mer glädje
och lätthet i alla delar av ditt liv. Glädjehealingen hjälper dig att fylla dig med glädjeenergi i alla
former; glädje, lätthet, fniss, skratt, sprudlande glädje, livsenergi, nyfikenhet, livsglädje, upptäckarglädje, livsinspiration, överflöd.
En inre glädje är grundläggande för att attrahera in mer glädje i alla delar av ditt liv; i relationer, arbete, fritid, intressen, ekonomi, kärlek.

Glädjehealingen hjälper dig att hitta in till din inre kärna av glädje, lätthet, ljus och kärlek och
fyller varje cell i din kropp med en närvarande livsenergi av glädje och lätthet. Så du lättare kan
skapa ditt drömliv och steg för steg skapa de förändringar du behöver göra för att skapa en ny
början i ditt liv. En ny utgångspunkt i mer glädje och lätthet.

I Glädjemeditationen fokuserar vi på att minnas guldkorn av minnen i glädje, att minnas allt vi har
manifesterat hittills i livet. Minns alla önskningar som har gått i uppfyllelse. Fokusera på
glädjekänslan i kroppen och hjärtat av en uppfylld önskan, en besvarad bön.
Fokusera sedan på delar i ditt liv du önskar manifestera in mer glädje i, i relationer, i relationen till
dig själv, i ditt arbete, i hemmet, det du önskar manifestera i ditt liv.
Upplev känslan av glädje som om allt det du önskar dig i ditt drömliv redan är uppfyllt här och nu.
När du känner denna glädjen av en uppfylld önskan manifesterar och attraherar du lättare in det i
ditt liv, så du lättare kan ta de steg du behöver ta för att uppnå det. Möjligheter kommer lättare att
komma till dig, universum och änglarna kommer hjälpa dig och ge dig tecken för att manifestera
mer glädje och steg för steg leva ditt drömliv. Du sätter intentionen, ber änglarna, universum, Gud,
källan om hjälp, eller vad du tror på, sedan är det upp till dig att agera i rätt ögonblick när
möjligheterna kommer till dig för att manifestera glädje och skapa ditt drömliv.
”Må det ske som är till det högsta goda för allt och alla överallt.” En mening, bön, som är viktig
att ha med sig när vi önskar något. Vi får inte alltid det vi ber om i den formen, det kan ske på
andra sätt än vi förväntar oss, så ett öppet sinne är viktigt för att kunna ta emot det som ges till oss,
vad det än må vara för att fullkomligt säga ja till nuet och varje upplevelse som den är, utan
värderingar som bra eller dåligt.

Låt oss tillsammans sprida ljus och glädje energi i meditationen och healingen.

Kärleks Gudinnans Kärlekshealing och Kärleksmeditation

Känner du det som att du har svårt för att hitta kontakten med dig själv och har svårt att ta det
lugnt, koppla av och varva ner, svårt att avsätta tid för dig själv och ditt eget välbefinnande, även
fast det är det du längtar efter och behöver allra mest just nu i ditt liv?
Känner du att det är en eller flera relationer i ditt liv som du upplever svår, dränerande,
problematisk, svårt med kommunikationen, konfliktfylld. Önskar du att allt bara kunde vara mer
harmoniskt och kärleks fyllt och lätt i de relationerna?
Känner du att du behöver stärka kontakten med ditt inre, din inre feminina sida oberoende om du är
man eller kvinna, stärka självkärleken, stärka din inre Gudinna och känslan av närvaro i ljus och
kärlek i ditt liv?
Känner du att du behöver skapa mer harmoniska och balanserade relationer i villkorslös kärlek, i
relation till din partner, barn, föräldrar, släktingar, vänner, arbetskollegor, själsfränder, tvillingsjäl?
Då är denna kärlekshealing och kärleksmeditation för dig!

I Kärleksmeditationen fokuserar vi på att stärka kontakten med den feminina kraften inom oss,
oberoende om du är man eller kvinna. Vi stärker kontakten med den inre Kärleks Gudinnan som
finns i var och en av oss. Vi tar emot Kärleks Gudinnans villkorslösa kärlek som strålar över var
och en av oss och fyller oss med ljus och kärlek.
Fokusera på att se olika situationer och relationer som behöver helas. Visualisera att du håller
situationen och människorna mellan dina händer, se för dig hur du fyller situationen med ljus och
kärlek som en ljusfylld boll mellan dina händer. Se alla personerna inklusive dig själv fyllda av
glädje, kärlek, harmoni, frid, lugn, lätthet. Se hur situationen helas och problem och konflikter blir
lösta på bästa sätt för det högsta goda. Känn känslan som om det redan hänt, så kommer det lättare
att ske och möjligheter till att skapa harmoniska och kärleksfulla relationer kommer lättare att
komma till dig. Du kommer att få idéer och inspiration till eventuella lösningar.

I Kärlekshealingen fokuserar jag på att sända kärlekshealing till er, i samarbete med Kärleks
Gudinnan, Kärleksänglarna, Ärkeänglarna, Jungfru Maria, Maria Magdalena, Guds frekvensen
och Jesus Kristus villkorslösa kärlek, kärleksälvorna, kärleks féerna.
Vi fokuserar på att kärlekshealingen kan hjälpa dig att skapa harmoniska och kärleksfulla
relationer. Samt i relationen till dig själv och din inre feminina sida, din inre Gudinna av ljus,
kärlek och kraftfullhet.

Kärleks Gudinnan har många olika namn i olika kulturer:
Venus, Afrodite, Inanna, Freja, Morgonstjärna är ett annat namn för Venus.
Den Gudomligt Feminina sensuella kärleks kraften finns i varje människa.
Inom varje människa finns feminin och maskulin energi.
Den Gudomligt Feminina energin är emottagande, omhändertagande, omsorgsfull, vårdande,
närande, villkorslös kärlek, moderlig kärlek, självkärlek, själv hedrande, själv respekt.
Uttrycker sina känslor i sårbarhet och öppenhet som är en sann styrka.
Inom varje människa finns en aspekt av en Gud och en Gudinna, Det Gudomligt Feminina och det
Gudomligt Maskulina, den sanna kärnan i människan som består av ljus och kärlek, två olika
aspekter som tillsammans blir en helhet.

En Gudinna framträder från djupet av sig själv och står i sin sanning och kraftfullhet.
En Gudinna har blivit vän med sitt inre mörker och låter sitt inre ljus skina.
En Gudinna känner de magiska platserna inuti henne som kan nära hennes själ och göra henne hel.
En Gudinna vet hur hon kan ta hand om sig själv och förvalta sina gåvor och talanger, för att
kunna dela dem med andra i ljus, kärlek och skönhet.
En Gudinna vet hur hon skapar skönhet i sitt inre och yttre.
En Gudinna vet hur hon blir ett med ljuset och kärleken inom henne och sprider det runt sig ut i
världen vart hon än går.

Twinflame Healing och Meditation
Förena din inre Feminina och Maskulina sida

I denna meditation och healing fokuserar vi på att hela, balansera och harmonisera de sårade
delarna i din inre feminina och maskulina sida. Att integrera de sanna aspekterna av det
Gudomligt Feminina och det Gudomligt Maskulina inom dig för att bli mer hel i dig själv.


Inom varje människa finns maskulin och feminin energi, oavsett om du är kvinna eller man. Din
inre man/ Gud och din inre kvinna/ Gudinna. När du känner dig hel och balanserad i dig själv
attraherar du in människor och relationer i ditt liv som utgår från harmoni, balans och villkorslös
kärlek. Du blir oberoende av andra människor för att känna dig hel i dig själv. Utgångspunkten blir
utifrån att börja älska dig själv och du drar till dig vänner och partner som också börjar känna sig
hel i sig själv och känner självkärlek.
Fria relationer har sitt ursprung i inre förening och självkärlek och därefter förening med en annan
människa som själv är i inre förening.

En hel och balanserad människa har förenat sin inre feminina och maskulina sida, låter dem
samverka och samarbeta. De båda hjärnhalvorna samarbetar och får i uppgift att utföra det de var
för sig är bäst på.

Din vänstra kroppshalva är din feminina sida, som styrs av den högra hjärnhalvan med
egenskaperna: Konstnärligt uttryck, färg och form, konst, musik, känslomässiga upplevelser,
intuition.
Din högra kroppshalva är din maskulina sida, som styrs av den vänstra hjärnhalvan med

egenskaperna: Logik, språk, matematik, tal och skrivförmåga, tankar och intellekt.
Gudomligt Feminina: Närande, kärleksfull, snäll, godhet, empati, vårdande, omsorgsfull, altruistisk
kärlek, mottagande, god lyssnare. I kontakt med sina känslor och har lätt för att uttrycka dem.
Stark intuition och finkänslighet för sinnesintryck. Närande kvinnliga relationer i villkorslös kärlek,
ser till andras behov och samtidigt sina egna för att hålla balansen. En kärleksfull moderlig energi.


Gudomligt Maskulina: Klartänkt, handlingskraftig, förmåga att planera, strukturera och skapa
ordning. Drivande i projekt och fullföljer dem. Har en fungerande livsstrategi för att nå sina mål
och drömmar. Skyddar sin feminina sida eller kvinna från fara. Praktiskt lagd, händig, god talare.
Uttrycker sina åsikter, står upp för sin sanning med värdighet, kärlek och respekt. Modig och orädd
för förändringar, utmaningar och prövningar för att möta sina rädslor. Altruistiska handlingar, som
att rädda en person i livsfara och samtidigt med risk för att utsätta sitt eget liv i fara. Att i handling
göra allt för en annan människa som behöver hjälp för att komma på banan igen, att göra
uppoffringar och samtidigt bevara sig själv och sina behov. En skyddande faderlig energi.

Det sårade feminina: Har svårt för att uttrycka sina känslor. Svårt för att ge utlopp för sin
konstnärliga och kreativa sida. Svårt att tala från hjärtat. Tar hand om allt och alla, hjälper alla
och glömmer samtidigt sina egna behov. Oförmåga att ta hand om sig själv, svårt att älska sig själv.
Lågt självvärde och låg självkänsla.

Sårad relation till modern i uppväxten, t.ex. vid psykisk eller fysisk misshandel, vid kärlekslös
uppväxt, som skapat en otrygghet till kvinnor. Otrygghet att hitta och acceptera de feminina och
närande aspekterna inom sig. Dras till ohälsosamma beroenden som skapar en falsk trygghet som
alkohol, droger, rökande, snus, tröstätande. Dras till relationer där kvinnan blir offer och
förnedrad och föraktad av mannen, behandlad som luft, ignorerad, blir ej sedd och hörd.
Relationsmönster där kvinnan eller mannen i en relation föraktar sig själv och sin feminina sida
och även i den andre.

Det sårade maskulina: Oförmåga att vara handlingskraftig, organisera och planera. Svårt att
fullfölja projekt och drar ut på tiden. Skjuter upp göromål, svårt att fokusera och tänka klart. Kan
inte säga ifrån vid situationer av att bli illa behandlad. Har ingen fungerande livsstrategi, inget
mål och mening med livet. Kan inte stå upp för sig själv och sina åsikter, konflikträdd. Oförmåga
att skydda sin feminina sida eller sin kvinna. Oförmåga att uttrycka sin sanning i respekt.
Respektlöshet, tanklöshet, övertänkare.

Sårad relation till fadern i uppväxten, t.ex. vid fysisk eller psykisk misshandel, kärlekslöshet.
Som vuxen drar mannen eller kvinnan till sig relationer där den andra parten i relationen är
dominant eller själv blir dominant på ett respektlöst sätt m.m. som har samma mönster som fadern

Två individer som är hela i sig själva och läkt sina sårade sidor, är hel i sin feminina och maskulina
sida. Kan komma i kontakt med den inre sanna essensen och närvaron, uppleva att vara ett med
alltet. I mötet mellan två människor bli en helhet tillsammans och uppleva en närvaro av att dansa
med universum. Magiskt närvarande möten i villkorslös kärlek.
I meditationen kan du visualisera din inre kvinna och man förenas inom dig och bli hel inom dig,
känna närvaron av din inre kvinna i vänster kroppshalva och din inre man i höger kroppshalva och
sedan smälta samman i en helhet med närvaro i hela kroppen. Smälta samman i ljus och kärlek i
ditt hjärta. Du kan även visualisera den feminina sida med den smaragdgröna färgen och din
maskulina sida med den mörkrosa magenta färgen fylla varsin kroppshalva och sedan förenas i
hjärtat och hela du omsluts i ett gyllene ljus runt hela kroppen.

När du förenar din inre feminina och maskulina sida får du samtidigt i energin kontakt med din
tvillingsjäl, din twinflame, oavsett om du känner din tvillingsjäl i det här livet eller ej. Din
tvillingsjäl är en spegelbild av dig själv, din andra hälft, två delar av samma själ. Den ena bär
starkare den Gudomligt Maskulina energin och den andra bär starkare den Gudomligt Feminina
energin, oberoende kön.

Alla har en tvillingsjäl men kan ha flera själsfränder, en del har sin tvillingsjäl som sin guide i
andevärlden. Ett fåtal tvillingsjälar väljer att inkarnera samtidigt på jorden och förenas fysiskt för
att sprida en större villkorslös kärlek på jorden och höja jordens energifrekvens och medvetande. I
denna tid är det ovanligt många tvillingsjälar som inkarnerar samtidigt och återförenas.
Att det ändå är ett fåtal som går den resan att fysiskt förenas med sin tvillingsjäl, beror på att det är
en av de tuffaste resor en människa kan göra, att orka och klara av den inre transformationen och
helandet det innebär på en djupgående nivå innan första mötet. Att transformera och möta sina
egna rädslor och även transformera mycket av den kollektiva tyngden och rädslorna på jorden. För
att höja sin energifrekvens till en viss nivå som gör det möjligt att förenas med sin tvillingsjäl. Att
möta alla speglingar av sig själv som kommer upp i tvillingsjäls mötet och i början av en
återförening, både starka och svaga sidor och de sårade delarna som behöver helas kommer upp.
För att komma till att leva sitt livssyfte och sprida en större Gudomlig kärlek på jorden för allt och
allas goda.

Golden Christ Rose Healing

Temat är Djup känslomässigt helande av hjärtat, att läka från trauman och oläkta sår,
transformera dina celler på energinivå för att släppa rädslor, mönster, betéenden, beroenden som
hindrar dig från att vara ditt sanna jag, den bästa versionen av dig själv i din fulla kraft.


Under Christ Rose Healingen kan du sitta eller ligga ner med intentionen att ta emot healingen.
Du väljer själv om du vill meditera samtidigt som du tar emot healingen eller om du bara tar emot
healingen i vila. Det är din stund, så välj det som känns bäst för dig.
Sätt gärna en intention med healingen för dig själv, eller skriv intentionen här under evenemanget.
Kom ihåg att dricka vatten innan healingen, det hjälper din kropp med utrensning och att hålla
energierna hög frekventa inom dig. Vatten lagrar energi och minnen, påverkas av våra tankar och
känslor. Våra kroppar består av 60% vatten.
Ge gärna feedback efter healingen.

Förslag till Meditation
Du som vill kan under healingen förslagsvis sitta upp i en skön meditationsställning och ha tända
stearin ljus omkring dig. Lyssna gärna på lugn meditationsmusik i bakgrunden, eller stillhet. Har
du eterisk doftolja lavendel, ros eller nån annan kan du ha lite på handleden, pannan och
tinningarna, halsen. Det ger lugn och ro. Eller använd en aromalampa om du har det. Om du har
en rosenkvarts sten eller kristall kan du ha den bredvid dig eller i handen, det förstärker ditt fokus,
klarhet och bidrar med sin helande kraft. Rosenkvarts ger villkorslös kärlek, healing. Kristallen ger
klarhet, fokus, klarsyn, healing.

Intentionen i meditationen är fokus på hjärtat. Visualisera att du fyller dig med närvaro, ljus och
kärlek som en strålande sol. Fokusera på andningen, långa djupa andetag och expandera hjärtats
sol ut i hela kroppen med närvaro och ljus i varje cell. Visualisera att en ljuspelare förbinder dig
med moder jords kristallina kärna och låt ljuset från centralsolen, kosmos hjärta fylla dig och låta
ljuset och kärleken spridas vidare från hjärtat ut över jorden och visualisera en jord i ljus och
kärlek. Där alla varelsers hjärtan fylls med ljus och kärlek.

Golden Christ Rose Healing

Jag, Repanse, är en kanal för healing energin och sänder ljus, villkorslös kärlek och helande till alla som deltar i evenemanget.
Jag använder mig av Grundstens meditationen under healingen, (den kommer från Antroposofins
grundare Rudolf Steiner). Det förbinder en med människosjälens alla aspekter, det sanna jaget,
Fader Moder Gud, Jesus Kristus, Den heliga anden, Kärlekens andar: Serafim, Harmonins andar:
Kerubim, Viljans andar:Troner. Visdomens andar:Kyriotetes, Rörelsens andar: Dynamis, Formens
andar: Exusiai. Personlighetens andar: Arcai, Tidsandarna: Arcangeloi (Ärkeänglarna), Angeloi
(Änglarna och Skyddsänglarna).

Dessa väsen är med under hela healingen.
Jag samarbetar med Älvorna, De goda vita drakarna, enhörningarna, delfinerna och valarna,
svanarna, lejonen och andra kraftdjur som bidrar med sin helande energi, även läkeväxternas
helande energi är med. Även själar från plejaderna bidrar med sina höga helande frekvenser i
healingen.

De intuitiva budskap och kanaliseringar jag får till mig under healingen kommer jag att dela med
mig av efter evenemanget på facebook sidan Den Helande Människan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *