Biodynamisk Massage

Biodynamisk massage

Biodynamisk massage Ryggmassage, Nacke, Axlar, Fötter

30 min 555.-

Ryggmassage, nacke, axlar, fötter.  Cirkulationsfrämjande, avslappnande och
hälsofrämjande. Stimulerar kroppens självläkande förmåga.
Tända stearinljus, aroma doftande lampa och varmvattenflaskor ger dig en
lugnande, värmande och livgivande känsla.

 

Biodynamisk massage Halvkropp

1 tim 1111.-

Halvkroppsmassage som t.ex nacke, axlar, rygg och baksida ben, eller efter behov
och önskemål på specifikt område. Cirkulationsfrämjande, avslappnande och
hälsofrämjande. Stimulerar kroppens självläkande förmåga.
Tända stearinljus, aroma doftande lampa och varmvattenflaskor ger dig en
lugnande, värmande och livgivande känsla.

Biodynamisk massage Helkropp

1,5 tim 1555.-


Helkroppsmassage, cirkulationsfrämjande, avslappnande och hälsofrämjande.
Stimulerar kroppens självläkande förmåga.
Tända stearinljus, aroma doftande lampa och varmvattenflaskor ger dig en
lugnande, värmande och livgivande känsla.

Biodynamisk massage är en mjuk massageform som följer naturens ur rytm som
vattnets flöde, in och utandning i massagegreppen, cirkelrörelser och lemniskador
(formen av en 8). Biodynamisk massage grundar sig i olika behandlingsformer som bildar en
helhetsbehandling, som ger djup avslappning och löser upp spänningar och lindrar smärta. Samt renar energin i din aura runt kroppen, löser upp tyngande känslor och skapar en djupare kontakt med ditt inre, grundar dig i kroppen, och ger en känsla av inre harmoni och balans.

Biodynamisk massage är en kombination av: Rytmisk massage, Akupressurmassage, Akupressurpunkter,                             Kontinuum (greppskvalitet som att massera på olika nivåer; hud, bindväv, muskel, skelett),                                         Kraniosakralterapi, Intuitiv Shamansk Healing.

 

Akupressurmassage är en mjuk helkroppsmassage som bidrar till avslappning och
välbefinnande.
Olika akupressur punkter stimuleras genom att massera i små cirklar på punkterna.
Akupressurmassagen stimulerar både muskler, energisträngar/ meridianer och
akupressurpunkter.

Akupressur grundar sig i läran om människans energisystem så kallat meridianer
som har flera punkter av kraftcentrum som är ackupressurpunkter. Genom att med
mjuka vågrörelser i små cirklar stimulera dessa punkter sätts kroppens energisystem
i rörelse och blockeringar blir uppmjukade och vid upprepade gånger upplösta.
Olika punkter används för olika obalanser och stärker kroppens självläkande krafter.

 

Rytmisk massage är en mjuk, harmoniserande och balanserande massage som
stärker kroppens självläkande krafter.

Rytmisk massage är en mjuk massageform som följer livets rörelse och kan
återfinnas i naturens ur rytm. Genom att studera tex vattnets rörelser och årstidernas
skiftningar kan man se en cirkelrörelse som börjar med en impuls av liv och sedan
går in i mer stillhet, om och om igen. En annan form är lemniskaden, en 8 formad
rörelse som används. Massage rörelserna sker i ett rytmiskt flöde och sätter igång
kroppens egna helande livskrafter som fortsätter att pulsera efter en behandling.
Massagen hjälper att balansera och harmonisera kropp och själ. Människans
väsensled; tanke, känsla, vilja balanseras. Livsviljan stärks och kroppens
självläkande krafter.

Det finns olika greppskvalitèer i massagen. En massageberöring kan vara helt lätt på
hudens yta, på bindvävsnivå, på muskelnivå, eller i kontakt med skelettet med
minimala tryck. Utifrån vad den enskilde besökaren har för behov och var
obalanserna är, kan de olika greppskvalitéer användas.
Organbehandling med mjuk massage på aktuell organ kan också användas vid behov.
Levermassage för att stärka livsviljan och näringsupptaget, njurmassage för att att
stärka livslusten och komma till ro i sig själv. Mjälte massage för att stärka
livskrafterna.
Rytmisk massage ger ökat välbefinnande för kropp och själ och stärker självkänslan.
Massagen kan vara stärkande vid utmattning, depression, stress, fibromyalgi, MS
m.m

Det finns olika arbetssätt som anpassas utifrån individens behov, obalanser och hälsa:
Uppbyggande massage, Utrensande massage, Inkarnerande/grundande massage, Balanserande och Harmoniserande massage, Organmassage.

 

Kontiniuum är en beröringskvalitè som kan användas i massage, healing,
kraniosakralterapi, ackupressur m.m. De olika elementen används i beröringen; eld
för att stärka själens inre stillhet, inre värme och kraft, vatten för att få energierna att
flöda i kroppen, luft för att lätta på tyngd och fasthet, jord för att skapa grund,
trygghet och jordkontakt. Elementen används utifrån besökarens konstutition och vad
som behöver balanseras. Det finns olika greppskvalitèer i beröringen. En beröring
kan vara helt lätt på hudens yta, på bindvävsnivå, på muskelnivå, eller i kontakt med
skelettet med minimala tryck. Utifrån vad den enskilde klienten har för behov och var
obalanserna är, kan de olika greppskvalitèerna användas.

 

Kraniosakralterapi är en mjuk och stillsam beröringsform med stor närvaro. Med
minimala rörelser i berörings kontakt med bindväv, muskler skelett under en längre
stund sker en ökad energi tillströmning som ökar välbefinnande och kroppens
självläkande förmåga.

 

Intuitiv Shamansk Healing är en kombination av att rensa ut tyngande känslor som satt sig som blockeringar i auran och skapar spänningar och smärta. Samt en närvarande handpåläggning på olika delar av kroppen, på
chakranen och en bit ovanför kroppen. Stimulerar kroppens självläkande krafter,
harmoniserande, balanserande. Intuitivt känner behandlaren med händerna vilket område
på kroppen som känns energitomt och blockerat och behöver ett tillflöde av
livsenergi. Den helande handpåläggningen sätter igång en längre utrensnings
prosess för kroppen och emotionella blockeringar frigörs. Behandlingen behöver för
önskad effekt upprepas tills kroppen och själens tillstånd är i balans. Att tillföra Healing till kroppen fungerar på samma sätt som en bägare. Först behöver bägaren tömmas om det samats ”smuts och tyngande känslor som blockerar flödet”. När bägaren är tömd och renad är det dags att fylla på bägaren med ny frisk livsenergi och helande ljus, som ger näring och energi till kroppen och själen som ett klart livgivande källvatten. Jag använder en Shamansk teknik med att rena med palo santo rökelse, svanfjäder och auraspray. Kunden får vid behov frågan om att få energirening med palosanto. 

Jag kan även använda kristallhealing vid önskemål i avslappning efter massagen.

Tillägs Session Den Helande Människan går att boka i kombination med Biodynamisk massage. Där du kan kombinera olika verktyg och behandlingsformer utifrån behov och önskemål. T.ex en behandling med kombinationen av:

Biodynamisk massage, Intuitiv Shamansk Healing, Kristallhealing & Avslappning eller Guidad meditation, Vaken Andlig Vägledning med Änglakort, Holistisk coaching och samtalsverktyget Access concioussness som frigör blockeringar och rädslor.