Guidad Meditation

Guidad Meditation

Meditation är en del av Session Den Helande Människan.

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utefter behov och önskemål.

Har du svårt för att slappna av, upplever ett inre känslokaos, en stressad vardag, svårt att få tid till egentid när vardagssysslor, familj, barn och arbete tar all tid?

Har du rädslor och trauman som hindrar dig från att göra det du drömmer och längtar efter?

Känner du behov av att fördjupa dig i meditation i vardagen för att känna dig mer närvarande i ditt liv, fördjupa kontakten med din inre kraftfullhet och känna större sinnesro och kärlek till livet i alla situationer? Då är det något för dig.

Utifrån dina behov och önskemål leder jag dig varsamt in i en  meditation som kan bidra till att finna större sinnesfrid och inre lugn.

 Några olika möjligheter för meditation:

 •      Guidad meditation för att finna sinnesfrid, inre stillhet, fördjupad jordkontakt och kontakt med den inre Gudomliga källan av ljus, kraft och kärlek. Du får olika verktyg att fördjupa dig i, i vardagen. Meditations text för att skapa förbindelse med den Gudomliga källan.

 •      Meditation för att förbinda och hela din feminina och maskulina sida inom dig.

 •      Färgmeditation, växtmeditation, tankeövning, tillbakablick på dagen.

 •      Helande och transformerande av rädsla till kärlek, självempati.

 •      Lyssnande till sin inre visdomskälla och sin skyddsängels vägledning.

 •      Läkande av känslor och kroppsliga blockeringar.

 •      Kroppsscanning, djupavslappning och närvaro i varje kroppsdel.

 •      Hjärtmeditation.

 •      Glädjemeditation.

 •      Chakratoning meditation. Ljudhealing genom tonande med rösten och handpåläggning. Ljudens helande vibrationer löser upp blockeringar i kroppen och sinnet och fyller cellerna i kroppen med ny livsenergi och ger en hälsobringande effekt på kropp och själ och stärker immunförsvaret.

 •   Själsresa. Besökaren blir varsamt vägledd av terapeuten in på en själsresa. Genom att lyssnar in i kroppen efter en känsla som är levande just då, eller en kroppsdel som behöver uppmärksamhet. Går in med närvaron i kroppsdelen, i form av en sorts boning. Där börjar skeendet, som avslutas med en förvandling och att träda ut ur boningen in i solljuset. Denna inre resa kan göra en uppmärksam på en situation i livet, hur den faktiskt ser ut och hur den kan transformeras till det bättre.

 

60 min. Session Den Helande Människan 1111.-

90 min. Session Den Helande Människan 1555.-

120 min. Session Den Helande Människan 1999.-

 

Valfritt tema, ett eller flera teman på en session, t.ex 1 gång eller 5 – 10 gånger.

 

Session Den Helande Människan

En session Den Helande Människan, utgår från den enskilda besökarens behov och önskemål, om det är ett eller flera av följande helande redskap som används.

Som besökare behöver du inte veta vilket eller vilka helande redskap du önskar. Det går även bra att bara komma med en önskan om ökat välbefinnande och låta mig ge dig ett förslag om vad  du behöver utifrån ditt nuvarande utgångsläge.

Jag utgår från en grundprincip av session som jag benämner ”Den Helande människan”, där jag väver samman de olika helande redskap till en helhet.

En session kan bestå av en eller flera utvalda behandlingsformer utifrån behov och önskemål: Biodynamisk massage, Intuitiv Shamansk healing, Den Helande Rösten, Guidad Meditation, Läkande Berättande, Intuitivt Läkande Skrivande, Intuitivt Läkande målande, Helande Rörelse, Transformerande samtal Acess Consiousness, Vaken Andlig Vägledning, Kristall healing, Drömtydning, Chakra ljudhealing, Energiarbete & Självlälande verktyg.

 För Dig som..

För dig som känner att du har fysiska och psykiska blockeringar och vill få hjälp att befria dig och leva ett friare liv i din fulla kraft.

För dig som har svåra trauman och rädslor, PTSD, psykisk och fysisk ohälsa, sorg efter en förlust, och behöver stöd och vägledning för att bearbeta på en djupare nivå, se ditt liv med nya ögon, släppa det förflutna och hitta vägar till helande.

För dig som vill fördjupa kontakten med dig själv och den kraftfullhet som du är född för att leva i.

För dig som vill få självläkande verktyg att arbeta med på egen hand för att stärka din fysiska och psykiska hälsa.

För dig som vill stärka livsglädjen och livslusten i ditt liv och skingra negativa tankemönster, nedstämdhet och depression.

För dig som vill stärka kontakten med din intuition i ditt liv.

För dig som vill utveckla din kreativitet och få kontakt med alla delar av ditt liv för att känna dig mer hel.

För dig som känner dig vilsen i livet och behöver vägledning.

För dig som vill fördjupa dig i ett av områdena inom den helande människan för din personliga utveckling eller yrkesmässiga karriär.

För dig som önskar en behandling för ökat välbefinnande för kropp och själ.

Möjliga teman Session Den Helande Människan:

-Den Helande rösten

-Läkande berättande

-Intuitivt läkande skrivande

-Intuitivt läkande målande

-Biodynamisk massage

-Intuitiv  Shamansk healing

-Coaching Session Intuitiv  Shamansk healing och vaken Andlig vägledning

-Intuitiv Vaken Andlig vägledning

-Guidad Meditation

-Kristallhealing

– Drömtydning (se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning)

-Transformerande samtal  Acces conciouness (se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning)

-Chakra ljudhealing (se Guidad Meditation, samt Chakrayoga  och Sacred Soundhealing Journey under fliken kurser)

-Helande Rörelse (se Hjärtats dans under fliken kurser, samt Sacred Soundhealing Journey)

-Energiarbete & Självläkande Verktyg 

(se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning, samt Ärkeänglarnas Healing under fliken kurser)

 

60 min.  Session Den helande människan 1111.-

90 min.  Session Den helande människan 1555.-

120 min.  Session Den helande människan 1999.-

Valfritt tema, ett eller flera teman på en session, t.ex 1 gång eller 5 – 10 gånger.

Session Den Helande Människan kan kombineras med Naturmedicinska Behandlingar utifrån behov och önskemål.