Sacred Healing Circel

For English scroll down.

Helig Helande Cirkel

                             – Cirkeldelande, Hjärtats sång, Earth Heart dance, Helig Helande Cirkeldans, Kroppsarbete och Andningsarbete,                                 meditation,  Healing med kristallskålar, Lightlanguage, Vaken Andlig Vägledning i grupp –

Tema: Förena din inre Feminina och
Maskulina sida
med Repanse Lejonhjärta

7/11 2022     Kl 18:30-20.30
Plats: Timmermansgatan 48, Skillinge

Längtar du efter en trygg helande gemenskap med andra där du kan vara dig själv?
Längtar du efter att bli friare i röst, kropp och själ, hitta hem till dig själv och hitta dina unika uttryck?

Då är detta för dig, där du kan bli vän med din röst och kropp och hitta ditt unika uttryck, befria din röst och kropp och
låt den hela dig genom varsamma övningar.

Vi samlas i cirkelns gemenskap. Repanse leder dig varsamt genom olika övningar i
djupavslappning, andning, earth heart dans, helig helande cirkeldans, befriande röstövningar, lekfull röstimprovisation, heart songs mantran. Läkande skrivande och läkande målande.
Vägledd meditation ”Förena din inre Feminina och Maskulina sida”, distans grupphealing och light
language / cosmic language, andlig vägledning i grupp.

Vi leker med rösten som sin lek-kamrat och läk-kamrat, utforskar olika delar av rösten som speglar
ens personlighet. För att komma i kontakt med djupare delar av sin själs olika uttryck.
Inga förkunskaper krävs. Kom som du är, med ett öppet sinne.

Om Repanse:
Intuitiv Helare, Yamura Prästinna, Gudomligt språkrör, Andlig vägledare och Själavårdare,
Naturterapeut, Hälsocoach, Biodynamisk massör, Storyteller, Sångare, Musiker, Låtskrivare,
Bästsäljande Författare, Konstnär.
Kursledare i självläkande, självkännedom, personlig och andlig utveckling, intuitions utveckling,
kreativitets befriande, cirkeldelande, meditation, healing, röstarbete, rörelse, läkande målande,
läkande skrivande.

Begränsat antal platser.
Pris: 300.- inklusive ekologisk fika.
Anmälan och frågor till Repanse
Sms 0709-943669
Email: info@denhelandemanniskan.se
Facbooksida: Den Helande Människan
Swish 0732-478436

Paypal: https://paypal.me/RepanseMorningstar33

                                         När du bokar din plats kan du välja att betala med Qliro, kort online, eller på plats med swish eller kort. Avbokning sker senast 24 timmar innan kursstart.

Medtag gärna papper och penna.

Sacred Healing Circle

                                  – Circle sharing, Heart song, Earth Heart dance, Sacred Healing Circle Dance, Bodywork and Breathwork,                                         Meditation, Healing with crystal bowls, Lightlanguage, Awake Spiritual Guidance in groups –

Theme: Unite your inner Feminine and Masculine side

with Repanse Lionheart

7/11 2022 At 18:30-20:30

Location: Timmermansgatan 48, Skillinge, Österlen

Do you long for a safe healing community with others where you can be yourself?

Do you yearn to become freer in voice, body and soul, find  home in yourself and find your unique expressions?

Then this is for you, where you can befriend your voice and body and find your unique expression, free your voice and body and

let it heal you through gentle exercises.

We gather in the community of the circle. Repanse gently guides you through various exercises in

deep relaxation, breathing, earth heart dance, sacred healing circle dance, liberating voice exercises, playful voice improvisation, heart songs mantras. Healing writing and healing painting.

Guided meditation ”Unify your inner Feminine and Masculine side”, distance group healing and light

language / cosmic language, spiritual guidance in groups.

We play with the voice as its play-mate and heal-mate, exploring different parts of the voice that reflect

one’s personality. To get in touch with deeper parts of one’s soul’s various expressions.

No previous knowledge required. Come as you are, with an open mind.

About Repanse:

Intuitive Healer, Yamura Priestess, Divine Mouthpiece, Spiritual Guide and Soul Keeper,

Naturotherapist, Health Coach, Biodynamic Masseur, Storyteller, Singer, Musician, Songwriter,

Bestselling Author, Artist.

Course leader in self-healing, self-awareness, personal and spiritual development, development of intuition,

creativity liberation, circle sharing, meditation, healing, voice work, movement, healing painting,

healing writing.

Limited number of seats.

Price: 300.- including organic coffee.

Notification and questions to Repanse

SMS 0709-943669

Email: info@denhelandemanniskan.se

Facbook page: Den Helande Människan (The Healing Human)

When you book your place, you can choose to pay with Qliro, card online or at place with swish or card.

Cancellation at latest 24 houers before the workshop starts.

Please bring paper and pen.