Kristall healing

Kristallhealing

Kristallhealing är en del av Session Den Helande Människan. Där du kan välja att kombinera en eller flera olika behandlingsformer utifrån dina behov och önskemål.

Kristaller har helande egenskaper som påverkar olika delar av kroppen och sinnet. Stenarnas helande energi kan hjälpa en att lösa upp stagnerad energiblockeringar genom att placera dem på olika delar av kroppen en stund.
Besökaren ligger på en massagebänk och tar emot kristallhealing med de utplacerade stenarna.

Olika kristaller har olika färger som stärker, stimulerar och renar olika chakran med samma färg.

Röd – Rotchakrat

Orange – Sakralchakrat/ Relationschakrat

Gul – Solarplexuschakrat

Grön och rosa – Hjärtchakrat

Ljusblå – halschakrat

Indigo – Tredje ögat / pannchakrat

Violet – Hjässchakrat

Chakranen är kroppens energicenter  som är kopplat till olika känslor och områden i livet som; närvaro i nuet, intuition, kärlek, kommunikation, kreativitet, relationer, självförtroende och personlig kraft, självkärlek,  sexualitet, trygghet och jordning m.m.

Samt känslor som skapar obalanser och blockeringar i chakranen som rädsla, otrygghet, tvivel, stress, lågt självförtroende, beroende och medberoende, ohälsosamma relationer, kommunikationssvårigheter, svårt att vara närvarande i nuet och lyssna på intuitionen och följa hjärtat m.m.

Kristallernas helande kraft bidrar till att balansera chakranen, fylla kroppen med energi och rena auran.

Kristallhealing kan kombineras med t.ex. fotmassage  samtidigt, guidad meditation, stillsam handpåläggning med healing och craniosacralterapi. Efter en behandling rensas stenarna för att behålla sin rena energi. Kristallhealing ökar välbefinnandet för kropp och själ och kan minska tex smärta, huvudvärk, stärka självförtroendet, skänka kärlek, rofylldhet, inre lugn, avslappning, öka energitillflödet och verka allmänt helande.

 

Valfritt tema, ett eller flera teman på en session, t.ex 1 gång, 5 eller 10 gånger.

 

60 min. Session Den Helande Människan 1111.-

90 min. Session Den Helande Människan 1555.-

120 min. Session Den Helande Människan 1999.-

Session Den Helande Människan

En session Den Helande Människan, utgår från den enskilda besökarens behov och önskemål, om det är ett eller flera av följande helande redskap som används.

Som besökare behöver du inte veta vilket eller vilka helande redskap du önskar. Det går även bra att bara komma med en önskan om ökat välbefinnande och låta mig ge dig ett förslag om vad  du behöver utifrån ditt nuvarande utgångsläge.

Jag utgår från en grundprincip av session som jag benämner ”Den Helande människan”, där jag väver samman de olika helande redskap till en helhet.

En session kan bestå av en eller flera utvalda behandlingsformer utifrån behov och önskemål: Biodynamisk massage, Intuitiv Shamansk healing, Den Helande Rösten, Guidad Meditation, Läkande Berättande, Intuitivt Läkande Skrivande, Intuitivt Läkande målande, Helande Rörelse, Transformerande samtal Acess Consiousness, Vaken Andlig Vägledning, Kristall healing, Drömtydning, Chakra ljudhealing, Energiarbete & Självlälande verktyg.

 För Dig som..

För dig som känner att du har fysiska och psykiska blockeringar och vill få hjälp att befria dig och leva ett friare liv i din fulla kraft.

För dig som har svåra trauman och rädslor, PTSD, psykisk och fysisk ohälsa, sorg efter en förlust, och behöver stöd och vägledning för att bearbeta på en djupare nivå, se ditt liv med nya ögon, släppa det förflutna och hitta vägar till helande.

För dig som vill fördjupa kontakten med dig själv och den kraftfullhet som du är född för att leva i.

För dig som vill få självläkande verktyg att arbeta med på egen hand för att stärka din fysiska och psykiska hälsa.

För dig som vill stärka livsglädjen och livslusten i ditt liv och skingra negativa tankemönster, nedstämdhet och depression.

För dig som vill stärka kontakten med din intuition i ditt liv.

För dig som vill utveckla din kreativitet och få kontakt med alla delar av ditt liv för att känna dig mer hel.

För dig som känner dig vilsen i livet och behöver vägledning.

För dig som vill fördjupa dig i ett av områdena inom den helande människan för din personliga utveckling eller yrkesmässiga karriär.

För dig som önskar en behandling för ökat välbefinnande för kropp och själ.

Möjliga teman Session Den Helande Människan:

-Den Helande rösten

-Läkande berättande

-Intuitivt läkande skrivande

-Intuitivt läkande målande

-Biodynamisk massage

-Intuitiv  Shamansk healing

-Coaching Session Intuitiv  Shamansk healing och vaken Andlig vägledning

-Intuitiv Vaken Andlig vägledning

-Guidad Meditation

-Kristallhealing

– Drömtydning (se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning)

-Transformerande samtal  Acces conciouness (se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning)

-Chakra ljudhealing (se Guidad Meditation, samt Chakrayoga  och Sacred Soundhealing Journey under fliken kurser)

-Helande Rörelse (se Hjärtats dans under fliken kurser, samt Sacred Soundhealing Journey)

-Energiarbete & Självläkande Verktyg 

(se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning, samt Ärkeänglarnas Healing under fliken kurser)

 

60 min.  Session Den helande människan 1111.-

90 min.  Session Den helande människan 1555.-

120 min.  Session Den helande människan 1999.-

Valfritt tema, ett eller flera teman på en session, t.ex 1 gång eller 5 – 10 gånger.

Session Den Helande Människan kan kombineras med Naturmedicinska Behandlingar utifrån behov och önskemål.