Läkande berättande

Läkande Berättande är en del av Session Den Helande Människan.

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utefter behov och önskemål.

Läkande berättande innehåller olika övningar i att skapa enkla sagor, som utgår från det egna livet, erfarenheter och visdom, blockerade känslotillstånd i kroppen och livet som behöver transformeras. De egna bilderna och känslorna från livet får i en berättelse ett landskap och karaktärer som under berättelsens gång når en förändring och ett gott slut. På detta sätt får besökaren genom en saga perspektiv på sitt eget liv och kan börja se på livet med nya ögon och stärka livslusten, modet, tron, hoppet och kärleken till livet.

Det finns olika berättarövningar att utgå ifrån:

-Det kan vara besökaren som berättar om en känsla, händelse, situation. Som terapeuten tillsammans med besökaren sedan omvandlar till en saga. Utifrån en tydlig form för att skapa en saga.

-En annan variant är att besökaren får ligga bekvämt och få en massagesaga utanpå kläderna, eller en mjuk ryggmassage med olja. Terapeuten utgår ifrån vad besökaren berättar och skapar sedan en saga samtidigt som besökaren får beröring.

-En variant är att besökaren med vägledning från terapeuten lyssnar in i kroppen efter en känsla som är levande just då, eller en kroppsdel som behöver uppmärksamhet och går in i den i form av en sorts boning, där själva skeendet äger rum och avslutas med en förvandling och att träda ut ur boningen in i solljuset. Denna inre resa kan göra en uppmärksam på en situation i livet, hur den faktiskt ser ut och hur den kan transformeras till det bättre. Utifrån den inre resan kan besökaren även skapa sin egen saga.

Läkande berättande öppnar upp för intuitionen och ett flöde av kreativitet som även påverkar andra delar av livet genom att lättare se kreativa lösningar m.m.

Läkande berättande kan användas för att bearbeta trauman och sorg. Transformera svåra känslominnen, genom att skapa nya berättelser med positiva känslor och ett gott slut.

Möjliga teman Session Den Helande Människan:

-Den Helande rösten

-Läkande berättande

-Intuitivt läkande skrivande

-Intuitivt läkande målande

– Drömtydning

-Biodynamisk massage

-Intuitiv Shamansk healing

-Intuitiv Shamansk healing och vaken Andlig vägledning

-Intuitiv vaken Andlig vägledning

-Meditation

-Kristallhealing

-Transformerande samtal Acces conciouness

-Chakra ljudhealing

 

60 min. Session Den Helande Människan 1111.-

90 min. Session Den Helande Människan 1555.-

120 min. Session Den Helande Människan 1999.-

Valfritt tema, ett eller flera teman på en session, t.ex 1 gång eller 5 – 10 gånger.