Läkande berättande

Läkande Berättande

Läkande Berättande är en del av Session Den Helande Människan.

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Läkande berättande innehåller olika övningar i att skapa enkla sagor, som utgår från det egna livet, erfarenheter och visdom, blockerade känslotillstånd i kroppen och livet som behöver transformeras. De egna bilderna och känslorna från livet får i en berättelse ett landskap och karaktärer som under berättelsens gång når en förändring och ett gott slut. På detta sätt får besökaren genom en saga perspektiv på sitt eget liv och kan börja se på livet med nya ögon och stärka livslusten, modet, tron, hoppet och kärleken till livet.

Det finns olika berättarövningar att utgå ifrån:

-Det kan vara besökaren som berättar om en känsla, händelse, situation. Som terapeuten tillsammans med besökaren sedan omvandlar till en saga. Utifrån en tydlig form för att skapa en saga.

-En annan variant är att besökaren får ligga bekvämt och få en massagesaga utanpå kläderna, eller en mjuk ryggmassage med olja. Terapeuten utgår ifrån vad besökaren berättar och skapar sedan en saga samtidigt som besökaren får beröring.

-En variant är att besökaren med vägledning från terapeuten lyssnar in i kroppen efter en känsla som är levande just då, eller en kroppsdel som behöver uppmärksamhet och går in i den i form av en sorts boning, där själva skeendet äger rum och avslutas med en förvandling och att träda ut ur boningen in i solljuset. Denna inre resa kan göra en uppmärksam på en situation i livet, hur den faktiskt ser ut och hur den kan transformeras till det bättre. Utifrån den inre resan kan besökaren även skapa sin egen saga.

Läkande berättande öppnar upp för intuitionen och ett flöde av kreativitet som även påverkar andra delar av livet genom att lättare se kreativa lösningar m.m.

Läkande berättande kan användas för att bearbeta trauman och sorg. Transformera svåra känslominnen, genom att skapa nya berättelser med positiva känslor och ett gott slut.

60 min. Session Den Helande Människan 1111.-

90 min. Session Den Helande Människan 1555.-

120 min. Session Den Helande Människan 1999.-

Valfritt tema, ett eller flera teman på en session, t.ex 1 gång eller 5 – 10 gånger.

Session Den Helande Människan

En session Den Helande Människan, utgår från den enskilda besökarens behov och önskemål, om det är ett eller flera av följande helande redskap som används.

Som besökare behöver du inte veta vilket eller vilka helande redskap du önskar. Det går även bra att bara komma med en önskan om ökat välbefinnande och låta mig ge dig ett förslag om vad  du behöver utifrån ditt nuvarande utgångsläge.

Jag utgår från en grundprincip av session som jag benämner ”Den Helande människan”, där jag väver samman de olika helande redskap till en helhet.

En session kan bestå av en eller flera utvalda behandlingsformer utifrån behov och önskemål: Biodynamisk massage, Intuitiv Shamansk healing, Den Helande Rösten, Guidad Meditation, Läkande Berättande, Intuitivt Läkande Skrivande, Intuitivt Läkande målande, Helande Rörelse, Transformerande samtal Acess Consiousness, Vaken Andlig Vägledning, Kristall healing, Drömtydning, Chakra ljudhealing, Energiarbete & Självlälande verktyg.

 För Dig som..

För dig som känner att du har fysiska och psykiska blockeringar och vill få hjälp att befria dig och leva ett friare liv i din fulla kraft.

För dig som har svåra trauman och rädslor, PTSD, psykisk och fysisk ohälsa, sorg efter en förlust, och behöver stöd och vägledning för att bearbeta på en djupare nivå, se ditt liv med nya ögon, släppa det förflutna och hitta vägar till helande.

För dig som vill fördjupa kontakten med dig själv och den kraftfullhet som du är född för att leva i.

För dig som vill få självläkande verktyg att arbeta med på egen hand för att stärka din fysiska och psykiska hälsa.

För dig som vill stärka livsglädjen och livslusten i ditt liv och skingra negativa tankemönster, nedstämdhet och depression.

För dig som vill stärka kontakten med din intuition i ditt liv.

För dig som vill utveckla din kreativitet och få kontakt med alla delar av ditt liv för att känna dig mer hel.

För dig som känner dig vilsen i livet och behöver vägledning.

För dig som vill fördjupa dig i ett av områdena inom den helande människan för din personliga utveckling eller yrkesmässiga karriär.

För dig som önskar en behandling för ökat välbefinnande för kropp och själ.

Möjliga teman Session Den Helande Människan:

-Den Helande rösten

-Läkande berättande

-Intuitivt läkande skrivande

-Intuitivt läkande målande

-Biodynamisk massage

-Intuitiv  Shamansk healing

-Coaching Session Intuitiv  Shamansk healing och vaken Andlig vägledning

-Intuitiv Vaken Andlig vägledning

-Guidad Meditation

-Kristallhealing

– Drömtydning (se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning)

-Transformerande samtal  Acces conciouness (se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning)

-Chakra ljudhealing (se Guidad Meditation, samt Chakrayoga  och Sacred Soundhealing Journey under fliken kurser)

-Helande Rörelse (se Hjärtats dans under fliken kurser, samt Sacred Soundhealing Journey)

-Energiarbete & Självläkande Verktyg 

(se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning, samt Ärkeänglarnas Healing under fliken kurser)

 

60 min.  Session Den helande människan 1111.-

90 min.  Session Den helande människan 1555.-

120 min.  Session Den helande människan 1999.-

Valfritt tema, ett eller flera teman på en session, t.ex 1 gång eller 5 – 10 gånger.

Session Den Helande Människan kan kombineras med Naturmedicinska Behandlingar utifrån behov och önskemål.