Om Naturmedicin

Livskraft – Megine
Det finns olika benämningar för Livskraft: fornnordiskt – Megine, Kinesisk -Qi,
Ayruvedisk – Prana. Allt består av energi; i naturen, i våra kroppar i varje cell, i
varje organ. Våra energisträngar/ meridianer är koncentrerad livsenergi med olika kraftpunkter på varje energisträng, vilka kallas för akupressurpunkter och är kopplade till kroppens olika organ. Chakranen är som energihjul i kroppen med kraftansamling av energi som har formen av en lotusblomma, de speglar olika områden och känslor i livet som t.ex. relationer, självförtroende, kommunikation, medkänsla.

Det finns 7 grundläggande chakran.
Runt den fysiska kroppen finns auran som består av tre energi höljen:
Eterkroppen – tankekroppen är livskraften runt kroppen, som vi påverkar genom
våra tankar. Astralkroppen – känslokropp som vi påverkar genom våra känslor.
Kausalhöljet – den andliga kroppen, där vi kan uppleva flera dimensioner och en
kontakt med den universella livskraften, det gudomliga och det spirituella.
När vi föds har vi med oss en viss mängd livsenergi – essens som lagras i njurarna.
Under livets gång förbrukar vi olika mängd energi beroende på vad vi gör, vilka
relationer vi har och om de tar eller ger kraft, hur hårt vi jobbar och vad vi jobbar
med. När energin förbrukas behöver vi återhämta oss och fylla på oss med kraft och
hitta balansen mellan aktivitet och vila, rörelse och stillhet. Vi kan fylla på vår kraft
genom att göra sådant som ger oss glädje och välbefinnande, närande relationer, god
mat, vistelse i naturen, rörelse, dans, andningsövningar, meditation, bad m.m. Vid
obalans i livskraften kan vi få olika naturmedicinska syndrom som:
Tomhet kraft
Stagnation kraft
Tomhet blod
Stagnation blod.

Polaritetsteorin Yin och Yang
Allting har en motsats, inget kan existera utan dess motsats. Det finns två motsatta
krafter i universum och på jorden, ena kraften kallas Yin / minus / kyla och den
andra kraften kallas
Yang / plus / värme.
Yin – natt, mörker, kyla, vila, stillhet, vatten, mottagande, feminin energi, vänster
kroppshalva, framsidan av kroppen, inåtvänd.
Yang – dag, ljus, aktivitet, rörelse, eld, givande, maskulin energi, höger sida av
kroppen, baksidan av kroppen, utåtvänd.
För mycket eller för lite av Yin och Yang ger en obalans som olika naturmedicinska
syndrom som:
Falsk kyla/ Tomhet plus/ Tomhet värme
Äkta kyla / Fullhets kyla / Fullhet minus
Falsk hetta /Tomhet kyla / Tomhet minus
Äkta Hetta / Fullhets värme / Fullhet plus

För att skapa balans vid för mycket kyla tillförs mer värme. Vid för mycket hetta
tillförs mer kyla för att skapa balans. Vid Äkta hetta i kroppen som t.ex. solbränna, så
tillförs vatten och kyla för att släcka elden. Om någon är nerkyld i ett isvak – Äkta
kyla, så tillförs värme för att bli varm igen, som ett varmt bad och värma sig framför elden.


Elementlära – De fem elementen
Inom kinesisk medicin och i nordisk naturmedicin finns det fem element som är Jord,
Luft / Metall, Vatten, Trä, Eld. Till varje element tillhör energisträngar / meridianer
som är kopplade till varje organ med olika kraftpunkter, så kallade
akupressurpunkter längs med energisträngen som stimuleras vid akupressur. Varje
element har två energisträngar som är kompis par, samt eldelementet som har fyra
energisträngar. Varje element har tillhörande egenskaper som; Organ, känslor,
kroppsdelar, sekret, ljud, färg, årstid, livsstadie, klimat, själsaspekt, smak, doft,
personlighetstyp.

Jordelementet; Mage, mjälte, gul, otrygghet, tillit, trygghet, sång, fukt, söt smak,
sensommar, mogenhet, saliv, lymfa, ledvätska, bukspott, vävnader, läpparna, munnen,
fantasi, logik,trygghet, intellekt, IQ.

Luft / Metall elementet; Lunga, tjocktarm, vit, sorg, suckar, torka,stark smak, höst,
ålderdom, vissnande, slem, snor, förmåga att attraheras och släppa taget,
inspiration, hud, kroppsbehåring, näsa, respirationssystem, luktsinne.
Vattenelementet; Njurar, urinblåsa, sköldkörtel, binjurar, svart, blå, rädsla, gnäll,
kyla, salt smak, vinter, födelse, fosterstadiet, vaginalt sekret, spermie, urin, skelett,
tänder, huvudhår, märg, ländrygg, ryggrad, knä, det centrala nervsystemet,
hormoner, ämnesomsättning, sexualitet, cellminne, DNA, livsessens, vilja, vårt kall i
livet.
Träelementet; Lever, gallblåsa, grön, ilska, vrede, skrik, rop, vind, sur smak, vår,

ungdom, galla, tårar, ögon, naglar, muskler, senor, leder, mod, det undermedvetna,
drömmar, förmågan att välja riktning, livsstrategi, att fatta beslut.
Eldelementet; Hjärta, tunntarm, hjärtsäcken / pericardium, trippelvärmaren, röd,
glädje, ytlig glädje som ett skydd mot djupare känslor, skratt, tal, hetta, bitter smak,
sommar, vuxendom, kommunikation, kärlek, empati, medkänsla, moral, samvete,
högre medvetande, blod, tunga, ansikte.

Den närande cykeln är ett sätt att behandla, nedan är det pilarna som går medsols i
cirkeln. Det kallas även ”Mor när sitt barn”, som t.ex. vatten när trä, vatten är
förutsättningen för att trä kan växa och få näring.
Den kontrollerande cykeln är ett annat sätt att behandla på och kallas också
”Farfar kontrollerar sitt barnbarn”. Nedan är det pilarna som är som en stjärna.
T.ex. vatten kontrollerar eld, vatten släcker elden.


Holistik
Holistik betyder helhetssyn och är ett grundläggande synsätt inom naturmedicinen
för att se till alla delarna på en persons sjukdomsberättelse för att kunna ge en
helhetsbehandling och behandla grundorsaken istället för enbart symptomen. Det är
en djupgående process som tar tid och också innebär att besökaren som söker hjälp
också själv är villig att jobba för en önskad förändring.
Det kan också ingå punktbehandling för akuta symptom som smärtlindring.
Terapeuten lyssnar på livsberättelsen och ser över vilka aspekter som är inblandade
som miljö, ärftlighet, tankemönster, känslor, samhälleliga synsätt och värderingar,
andliga värderingar, kultur påverkan.

Naturmedicinsk etiologi och patologi
Etiologi betyder orsaken bakom sjukdom och patologi betyder sjukdomslära.
Ett naturmedicinskt syndrom beskriver ett sjukdomstillstånd som kan behandlas på
olika sätt, det kan ta sig uttryck med olika symptom:
Tomhet kraft – trötthet, frusen, dålig aptit, ingen sexlust.

Tomhet blod – trötthet, torr avföring, oregelbunden mens, liten mens, relationer som
tar kraft.
Stagnation kraft -förstoppning, huvudvärk.

Stagnation blod – trauma, smärta, förhårdnader i vävnader, PMS med buksmärta.
Falsk hetta / Tomhet minus / Tomhet kyla – förstoppning, utmattning, kraftig mens.
Äkta hetta – migrän, hetta i kroppen, förstoppning, eksem, ilska och frustration av
stress och relationer.

Falsk kyla / Tomhet plus / Tomhet värme – rädsla, förluster, trauma, chock,
utmattning, frusen, kall, ingen sexlust, depression, dålig blodcirkulation,
ryggsmärtor.

Äkta kyla – nerkyld, kall mat, förkylning, frusen.

Intern Vind – ilska, stress, frustration, huvudvärk.

Extern vind – nackspärr, huvudvärk, förkylning, influensa, irritation.

Fukt – tyngdkänsla i kroppen, svamp, huvudvärk.

Torka – torr hud, torrt hår, torr hosta, uttorkning p.g.a. vätskebrist