Sacred Soundhealing Journey with Crystalbowls & Song 9/4 & 20/5 2023

Sacred Soundhealing Journey with Crystalbowls & Song

With Ishtur Eagle Heart & Repanse Lionheart Swansong Morningstar

Sunday 9/4 2023 at 14-17:00 pm

Place: Timmermansgatan 48, Skillinge, Österlen

 

 

Sacred Soundhealing Journey Retreat with Crystalbowls & Song, through the 4 Elements

Saturday 20/5  2023   at 10-20:00

With Ishtur Eagle Heart & Repanse Lionheart Swansong Morningstar

Place: Timmermansgatan 48, Skillinge, Österlen

Sacred Soundhealing Journey with Crystalbowls,
Voiceimprovisation, Lightlanguage,
Sacred healing songs by Repanse. Guided meditation, breathwork, bodywork.

Read more in English: scroll down.

 

Helig Ljudhealing resa med kristallskålar

med Ishtur Eagle Heart & Repanse Lejonhjärta Svansång Morgonstjärna

Söndag 9/4 2023 kl 14-17:00

Lördag 20/5  2023   kl. 10-20.00

Plats: Timmermansgatan 48, Skillinge

 

Helig Ljudhealing resa med kristallskålar,
Röstimprovisation, Lightlanguage,
Heliga helande sånger av Repanse. Guidad meditation, andningsarbete, kroppsarbete.

Vi värmer upp kroppen med mjuka rörelser och ljud, hittar djupavslappningen. Mediterar och förbinder oss med moder jord, går igenom varje chakra med kristallskålarnas olika vibrationer. Kristallskålarnas ljud och vibrationer tillsammans med guidad meditation, röstimprovosation och lightlanguage, skapar ett helande utrymme. Fyller på din energi och frigör blockeringar och rädslor. Röstens tonande och Kristallskålarnas vibrationer, stärker energin i kroppens celler och bidrar till att stärka ditt immunförsvar, välbefinnande, avslappning, livsenergi och glädje.

Om Repanse:

Intuitiv Helare, Gudomligt språkrör, Andlig vägledare, och Själavårdare, Naturterapeut, Hälsocoach, Biodynamisk massör, Storyteller, Sångare, Musiker, Låtskrivare, Bästsäljande Författare, Konstnär, Dansledare i Helig Helande dans, Första Hjälpare till psykisk hälsa. Kursledare i Heliga Helande cirklar, självläkande, självkännedom, personlig och andlig utveckling, intuitions utveckling, kreativitets befriande.

Mer information om sociala medier, behandlingar och kurser med Repanse:

Facebook sida: Den Helande Människan

Facebook grupp: Den Helande Människan

Instagram: repanse333

Youtube: Repanse Lejonhjärta SACRED HEALING SONGS

Repanse Lejonhjärta DEN HELANDE MÄNNISKAN

På eventet finns möljighet att köpa produkter till försäljning:

Tvål, Kropssmör, Stearinljus m.m.

Eldfödd böcker, en multiförfattarbok som Repanse är medförfattare i.

Hårpinne med kristaller.

Chakrabalanserande Kristallsmycken.

Healingtavlor.

Skriv gärna ett sms eller mejl för att beställa.

Mer info under försäljning.

Vägbeskrivning: Från Simrishamn kommer du till Skillinge rondell, kör rakt fram på Hobyvägen, sväng sedan vänster till Tullgatan. Kör rakt fram, sväng vänster på Seymors väg där du ser skillinge busshållplats. Parkera där på parkeringsplatserna till vänster. Promenera 3 minuter till Timmermansgatan 48. Gå mittemot busshållplatsen till Stora nygatan och gå rakt fram tills du ser skylten Timmermansgatan 10-48. Där är nr 48 på vänster sida i korsningen, bakom häcken. Google maps: Timmermansgatan 48, Skillinge. Kom en kvart innan så vi kan börja i tid!

Vid frågor: Repanse, Ring 0414-30141 / Sms 0709-943669
Email: info@denhelandemanniskan.se

Anmälan: görs via Boka direkt genom att betala in kursavgiften med Qliro (delbetalning eller faktura är möjlig), kort,  eller swish på plats.

 Max 7 deltagare, så boka nu för att säkra din plats!

Söndag 9/4 2023 kl 14-17:00    Pris: 555 .- inklusive ekologisk fika.
 
Lördag 20/5  2023   kl. 10-20.00   Pris: 1999 .- inklusive ekologisk mat & fika.

 

In English:
Sacred Sound Healing Journey with Crystal Bowls & Song
With Ishtur Eagle Heart & Repanse Lionheart Swansong Morningstar
Sunday 9/4 2023 at 14-17:00 
Saturday 20/5  2023 at 10-20:00
Place: Timmermansgatan 48, Skillinge
Sacred Soundhealing Journey with Crystalbowls,
Voice improvisation, Lightlanguage,
Sacred healing songs by Repanse. Guided meditation, breathwork, bodywork.

We warm up the body with soft movements and sounds, find deep relaxation. Meditating and connecting with mother earth, going through each chakra with the different vibrations of the crystal bowls. The sounds and vibrations of the crystal bowls together with guided meditation, voice improvisation and light language, create a healing space. Replenishes your energy and releases blockages and fears. The intonation of the voice and the vibrations of the Crystal Bowls, strengthen the energy in the body’s cells and contribute to strengthening your immune system, well-being, relaxation, life energy and joy.

About Repanse:

Intuitive Healer, Divine Mouthpiece, Spiritual Guide, and Soul Keeper, Naturotherapist, Health Coach, Biodynamic Massage Therapist, Storyteller, Singer, Musician, Songwriter, Best Selling Author, Artist, Sacred Healing Dance Dance Leader, Mental Health First Aider. Course leader in Sacred Healing Circles, self-healing, self-awareness, personal and spiritual development, development of intuition, liberation of creativity.

More information about social media, treatments and courses with Repanse:

Facebook page: Den Helande Människan (The Healing Human)

Facebook group: Den Helande Människan (The Healing Human)

Instagram: repanse333

Youtube: Repanse Lejonhjärta SACRED HEALING SONGS

Repanse Lionheart DEN HELANDE MÄNNISKAN

At the event, it is possible to buy products for sale:

Soap, body butter, candles, etc.

Fire-born books, a multi-authored book in which Repanse is a co-author.

Hair stick with crystals.

Chakra Balancing Crystal Jewelry.

Healing boards.

Please send an SMS or email to order.

More info during the sale, on the website www.denhelandemanniskan.se

Directions: From Simrishamn you come to the Skillinge roundabout, drive straight ahead on Hobyvägen, then turn left onto Tullgatan. Drive straight ahead, turn left on Seymors väg where you see the shillinge bus stop. Park there in the parking spaces on the left. Walk 3 minutes to Timmermansgatan 48. Go opposite the bus stop to Stora nygatan and walk straight ahead until you see the sign Timmermansgatan 10-48. There is No. 48 on the left side of the crossing, behind the hedge. Google maps: Timmermansgatan 48, Skillinge. Come a quarter of an hour early so we can start on time!

For questions: Repanse, Call 0414-30141 / SMS 0709-943669
Email: info@denhelandemanniskan.se

Enrollment: done via Boka directly by paying the course fee with Qliro (partial payment or invoice is possible), card, or Swish on the spot.

Maximum 7 participants, so book now to secure your place!

Sunday 9/4 2023 kl 14-17:00    Price: 555 .- inclusive organic coffe.
 
Saturday 20/5  2023   kl. 10-20.00     Price: 1999 .- inclusive organic food & coffe.