Session Den Helande Människan

Session Den Helande Människan

En session Den Helande Människan, utgår från den enskilda besökarens behov och önskemål, om det är ett eller flera av följande helande redskap som används.

Som besökare behöver du inte veta vilket eller vilka helande redskap du önskar. Det går även bra att bara komma med en önskan om ökat välbefinnande och låta mig ge dig ett förslag om vad  du behöver utifrån ditt nuvarande utgångsläge.

Jag utgår från en grundprincip av session som jag benämner ”Den Helande människan”, där jag väver samman de olika helande redskap till en helhet.

En session kan bestå av en eller flera utvalda behandlingsformer utifrån behov och önskemål: Biodynamisk massage, Intuitiv Shamansk healing, Den Helande Rösten, Guidad Meditation, Läkande Berättande, Intuitivt Läkande Skrivande, Intuitivt Läkande målande, Helande Rörelse, Transformerande samtal Acess Consiousness, Vaken Andlig Vägledning, Kristall healing, Drömtydning, Chakra ljudhealing, Energiarbete & Självlälande verktyg.

 För Dig som..

För dig som känner att du har fysiska och psykiska blockeringar och vill få hjälp att befria dig och leva ett friare liv i din fulla kraft.

För dig som har svåra trauman och rädslor, PTSD, psykisk och fysisk ohälsa, sorg efter en förlust, och behöver stöd och vägledning för att bearbeta på en djupare nivå, se ditt liv med nya ögon, släppa det förflutna och hitta vägar till helande.

För dig som vill fördjupa kontakten med dig själv och den kraftfullhet som du är född för att leva i.

För dig som vill få självläkande verktyg att arbeta med på egen hand för att stärka din fysiska och psykiska hälsa.

För dig som vill stärka livsglädjen och livslusten i ditt liv och skingra negativa tankemönster, nedstämdhet och depression.

För dig som vill stärka kontakten med din intuition i ditt liv.

För dig som vill utveckla din kreativitet och få kontakt med alla delar av ditt liv för att känna dig mer hel.

För dig som känner dig vilsen i livet och behöver vägledning.

För dig som vill fördjupa dig i ett av områdena inom den helande människan för din personliga utveckling eller yrkesmässiga karriär.

För dig som önskar en behandling för ökat välbefinnande för kropp och själ.

 Möjliga teman Session Den Helande Människan:

-Den Helande rösten

-Läkande berättande

-Intuitivt läkande skrivande

-Intuitivt läkande målande

-Biodynamisk massage

-Intuitiv  Shamansk healing

-Coaching Session Intuitiv  Shamansk healing och vaken Andlig vägledning

-Intuitiv Vaken Andlig vägledning

-Guidad Meditation

-Kristallhealing

– Drömtydning (se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning)

-Transformerande samtal  Acces conciouness (se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning)

-Chakra ljudhealing (se Guidad Meditation, samt Chakrayoga  och Sacred Soundhealing Journey under fliken kurser)

-Helande Rörelse (se Hjärtats dans under fliken kurser, samt Sacred Soundhealing Journey)

-Energiarbete & Självläkande Verktyg 

(se Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning, samt Ärkeänglarnas Healing under fliken kurser)

 

  60 min.  Session Den helande människan 1111.-

90 min.  Session Den helande människan 1555.-

120 min.  Session Den helande människan 1999.-


Valfritt tema, ett eller flera teman på en session, t.ex 1 gång eller 5 – 10 gånger.

Session Den Helande Människan kan kombineras med Naturmedicinska Behandlingar utifrån behov och önskemål.

Intuitiv Shamansk Healing

På plats, distans eller distans telefonsittning.

Intuitiv Shamansk Healing är en del av Session Den Helande Människan. 

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Intuitiv Shamansk Healing är en kombination av att rensa ut tyngande känslor som satt sig som blockeringar i auran och skapar spänningar och smärta. Samt en närvarande handpåläggning på olika delar av kroppen, på
chakranen och en bit ovanför kroppen. Stimulerar kroppens självläkande krafter,
harmoniserande, balanserande. Intuitivt känner behandlaren med händerna vilket område
på kroppen som känns energitomt och blockerat och behöver ett tillflöde av
livsenergi. Den helande handpåläggningen sätter igång en längre utrensnings
prosess för kroppen och emotionella blockeringar frigörs. Behandlingen behöver för
önskad effekt upprepas tills kroppen och själens tillstånd är i balans. Att tillföra Healing till kroppen fungerar på samma sätt som en bägare. Först behöver bägaren tömmas om det samats ”smuts och tyngande känslor som blockerar flödet”. När bägaren är tömd och renad är det dags att fylla på bägaren med ny frisk livsenergi och helande ljus, som ger näring och energi till kroppen och själen som ett klart livgivande källvatten. Jag använder en Shamansk teknik med att rena med palo santo rökelse, svanfjäder och auraspray. Kunden får vid behov frågan om att få energirening med palo santo. 

Det går även att använda kristallhealing vid önskemål i avslappning, tex i kombination med Guidad Meditation.

Shamansk Healing kan kombineras med Biodynamisk massage, Vaken Andlig Vägledning, Session Den Helande människan.

Vaken Andlig Vägledning

Vaken andlig vägledning: på plats, distans telefonsittning eller distans skriftlig.

Vaken Andlig Vägledning är en del av Session Den Helande Människan. 

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Intuitiv vaken andlig vägledning sker genom mig som behandlare, jag öppnar upp
förbindelsen mellan himmel och jord. Jag använder min intuition och ger vägledning
till dig genom att kanalisera budskap från din ängel och andra vägledare, som vill
förmedla något till dig. Vid behov och önskemål använder jag änglakort till
vägledningen.

Känner du att du behöver vägledning i ditt liv, i din nuvarande situation, i dina
relationer, arbete, bostad, familj, kärlek? Då är det något för dig.

På distans telefonsittning ringer jag upp dig på avtalad tid.

Om du väljer skriftlig vägledning ringer jag upp dig på avtalad tid och vi pratar ca 5 minuter och du kan berätta vad du önskar hjälp med. Sedan jobbar jag med vägledningen på avtalad tid och meljar vägledningen till dig i en pdf  2-4 timmar senare.

På plats samtalar vi först och sedan lägger jag änglakort för det du önskar hjälp med och klarhet i.

Du får gärna berätta om din nuvarande situation, hur du mår och vad du önskar få hjälp med. Det finns möjlighet för samtalsstöd om du behöver det. Jag lägger änglakort och kanaliserar budskap till dig. Dina guider förmedlar det du behöver höra, inte alltid det du vill höra.

Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning

På plats eller distans telefonsittning.

Coaching Session Intuitiv Shamansk Healing & Vaken Andlig Vägledning är en del av Session Den Helande Människan. 

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Intuitiv Shamansk healing i kombination med vaken andlig vägledning är en kraftfull och djupgående healing. Som hjälper dig att lösa upp blockeringar och det som håller dig tillbaka från att leva i din fulla kraft, leva din livsuppgift här på jorden och leva ditt kall i livet. Jag som helare öppnar upp för att kanalisera den helande kraften direkt från källan.

Jag använder mig av olika Shamanska energi verktyg under healingen. Med hjälp av min intuition får jag guidning direkt från andevärlden hur jag ska arbeta med healingen i varje stund för att på bästa sätt kunna hjälpa dig som person för att helas och blomma ut, hitta hem till dig själv, ditt sanna jag och bli bästa versionen av dig själv.

Jag börjar med att dra ut energi som satt sig som blockeringar i dina chakran, i kroppen, de inre organen och ditt energifält, din aura. När jag får till mig bilder, ord eller budskap så berättar jag det under healingarbetet, om vad jag känner om blockeringarna, vad de hänger ihop med för känslor, händelser eller situationer i detta eller tidigare liv.

Jag använder mig vid behov av samtals verktyget Access consciousness för att ställa frågor om du är villig att släppa taget om det som hindrar dig från att leva i din kraftfullhet. Frågorna är kopplade till de blockeringar som under healingen kommer upp till ytan för att helas. Access consciousness hjälper till att lösa upp blockeringarna till rent medvetande igen.

Session Den Helande Rösten

Den Helande Rösten är en del av Session Den Helande Människan.

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Arbete med Den Helande Rösten innehåller andningsövningar, lekande och
improviserande med rösten, toning, chakratoning, sånger som besökaren kan ta med sig till sessionen.

Röstarbete öppnar upp rösten för att få tillgång till hela sin rösts kapacitet och mjukt värma upp de delar av rösten som den enskilde kan ha svårt att uttrycka. Människorösten speglar alla delar av ens liv, är det en del i livet som inte fungerar och känns blockerad, så kan man höra det på det motsvarande området i rösten, som även finns som en fysisk blockering i kroppen. Genom att arbeta med rösten och utveckla dess tonregister, klangfärg m.m. så får man en större tillgång till hela sig själv och alla delar av sitt liv, på ett mer levande och flödande sätt. När man arbetar med rösten utvecklar det också en själv till större självkännedom, frigjord kreativitet, större tillgång till sin intuition i vardagen, friare självuttryck och friare i kropp och själ.

Intuitivt Läkande Skrivande

Intuitivt Läkande skrivande är en del av Session Den Helande Människan.  

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Med Intuitivt Läkande Skrivande får besökaren  redskap för att öppna upp för att komma i kontakt med den inre källa
av flöde, kraft, visdom genom olika övningar i intuitivt skrivande. Genom att utgå
ifrån våra sinnen och sätta ord på upplevelsen, som att observera föremål genom
synen, känsel, doft, minnen, längtan, nuet, nattdrömmar, dagdrömmar, inre varseblivning..
Skrivandet kan även användas i samband med läkande berättande för att anteckna en berättelse.
För den som önskar kan övningar ges för att få fördjupad kontakt med sitt högre jag
för att minnas sin ursprungliga källa av kraft och få vägledning genom det skrivna ordet.

Läkande skrivande är också ett verktyg för att bearbeta, transformera och omvandla
trauman och olika livshändelser, att använda skrivandet som en väg till djupt läkande
och transformation och hämta hem de saknade pusselbitarna till dig själv genom
olika skrivövningar och flödesskrivning, skriver du ditt liv, skriver dig fri.

Intuitivt Läkande Målande

Intuitivt Läkande Målande är en del av Session Den Helande Människan. 

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Intuitivt Läkande Målande hjälper dig att fördjupa kontakten med ditt inre, frigöra känslor, frigöra din kreativitet och utveckla din intuition.

Vi börjar med samtal, var du är i din process och vad du vill uttrycka, frigöra, hela och utforska. Sedan blir du varsamt guidad att landa i kroppen i en färgmeditation och kreativitets befriande linjedragning.

Vi värmer upp kroppen med do in självmassage, tonande, andning, befriande rörelser och frigörande dans. För att sedan övergå till sin egen skapande process och arbeta med de inre bilder och idéer och känslor som vill uttryckas på målarduken.

Vi använder akrylfärger, akvarell, kritor, pennor, som du kan låna på plats.

Vi avrundar  med delande och att titta på bilderna vi målat och prata om processen och vad din bild betyder för dig.

Inga förkunskaper krävs. Kom som du är, med ett öppet sinne att utforska målandet!

Målandet handlar om mer än att bara måla en vacker tavla. Det är själva processen och din närvaro i målandet som är viktig, inte resultatet som sådant, även om det självklart kan bli vackra konstverk. Det är också en inre förvandlingsprocess och självkännedom som kan förändra både synsätt på livet och levnadssätt, den fysiska och själsliga hälsan kan stärkas och förbättras. Kontakten med din självläkande kraft, din själ och det Gudomliga kan fördjupas.

Läkande Berättande

Läkande Berättande är en del av Session Den Helande Människan.

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Läkande berättande innehåller olika övningar i att skapa enkla sagor, som utgår från det egna livet, erfarenheter och visdom, blockerade känslotillstånd i kroppen och livet som behöver transformeras. De egna bilderna och känslorna från livet får i en berättelse ett landskap och karaktärer som under berättelsens gång når en förändring och ett gott slut. På detta sätt får besökaren genom en saga perspektiv på sitt eget liv och kan börja se på livet med nya ögon och stärka livslusten, modet, tron, hoppet och kärleken till livet.

Det finns olika berättarövningar att utgå ifrån i en Session:

-Det kan vara besökaren som berättar om en känsla, händelse, situation. Som terapeuten tillsammans med besökaren sedan omvandlar till en saga. Utifrån en tydlig form för att skapa en saga.

-En annan variant är att besökaren får ligga bekvämt och få en massagesaga utanpå kläderna, eller en mjuk ryggmassage med olja. Terapeuten utgår ifrån vad besökaren berättar och skapar sedan en saga samtidigt som besökaren får beröring.

-En variant är att besökaren med vägledning från terapeuten lyssnar in i kroppen efter en känsla som är levande just då, eller en kroppsdel som behöver uppmärksamhet och går in i den i form av en sorts boning, där själva skeendet äger rum och avslutas med en förvandling och att träda ut ur boningen in i solljuset. Denna inre resa kan göra en uppmärksam på en situation i livet, hur den faktiskt ser ut och hur den kan transformeras till det bättre. Utifrån den inre resan kan besökaren även skapa sin egen saga.

Läkande berättande öppnar upp för intuitionen och ett flöde av kreativitet som även påverkar andra delar av livet genom att lättare se kreativa lösningar m.m.

Läkande berättande kan användas för att bearbeta trauman och sorg. Transformera svåra känslominnen, genom att skapa nya berättelser med positiva känslor och ett gott slut.

Guidad Meditation

Guidad Meditation är en del av Session Den Helande Människan.

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Har du svårt för att slappna av, upplever ett inre känslo kaos, en stressad vardag, svårt att få tid till egentid när vardagssysslor, familj, barn och arbete tar all tid?

Har du rädslor och trauman som hindrar dig från att göra det du drömmer och längtar efter?

Känner du behov av att fördjupa dig i meditation i vardagen för att känna dig mer närvarande i ditt liv, fördjupa kontakten med din inre kraftfullhet och känna större sinnesro och kärlek till livet i alla situationer? Då är det något för dig.

Utifrån dina behov och önskemål leder jag dig varsamt in i en  meditation som kan bidra till att finna större sinnesfrid och inre lugn.

Några olika möjligheter för meditation:

 •      Guidad meditation för att finna sinnesfrid, inre stillhet, fördjupad jordkontakt och kontakt med den inre Gudomliga källan av ljus, kraft och kärlek. Du får olika verktyg att fördjupa dig i, i vardagen. Meditations text för att skapa förbindelse med den Gudomliga källan.

 •      Meditation för att förbinda och hela din feminina och maskulina sida inom dig.

 •      Färgmeditation, växtmeditation, tankeövning, tillbakablick på dagen.

 •      Helande och transformerande av rädsla till kärlek, självempati.

 •      Lyssnande till sin inre visdomskälla och sin skyddsängels vägledning.

 •      Läkande av känslor och kroppsliga blockeringar.

 •      Kroppsscanning, djupavslappning och närvaro i varje kroppsdel.

 •      Hjärtmeditation.

 •      Glädjemeditation.

 •      Chakratoning meditation. Ljudhealing genom tonande med rösten och handpåläggning. Ljudens helande vibrationer löser upp blockeringar i kroppen och sinnet och fyller cellerna i kroppen med ny livsenergi och ger en hälsobringande effekt på kropp och själ och stärker immunförsvaret.

 •   Själsresa. Besökaren blir varsamt vägledd av terapeuten in på en själsresa. Genom att lyssnar in i kroppen efter en känsla som är levande just då, eller en kroppsdel som behöver uppmärksamhet. Går in med närvaron i kroppsdelen, i form av en sorts boning. Där börjar skeendet, som avslutas med en förvandling och att träda ut ur boningen in i solljuset. Denna inre resa kan göra en uppmärksam på en situation i livet, hur den faktiskt ser ut och hur den kan transformeras till det bättre.

Kristallhealing

Kristallhealing är en del av Session Den Helande Människan.

Där du kan välja att kombinera olika verktyg under sessionen utifrån behov och önskemål.

Kristaller har helande egenskaper som påverkar olika delar av kroppen och sinnet. Stenarnas helande energi kan hjälpa en att lösa upp stagnerad energiblockeringar genom att placera dem på olika delar av kroppen en stund. Besökaren ligger på en massagebänk och tar emot kristallhealing med de utplacerade stenarna.

Olika kristaller har olika färger som stärker, stimulerar och renar olika chakran med samma färg.

Röd – Rotchakrat

Orange – Sakralchakrat/ Relationschakrat

Gul – Solarplexuschakrat

Grön och rosa – Hjärtchakrat

Ljusblå – halschakrat

Indigo – Tredje ögat / pannchakrat

Violet – Hjässchakrat

Chakranen är kroppens energicenter  som är kopplat till olika känslor och områden i livet som; närvaro i nuet, intuition, kärlek, kommunikation, kreativitet, relationer, självförtroende och personlig kraft, självkärlek,  sexualitet, trygghet och jordning m.m.

Samt känslor som skapar obalanser och blockeringar i chakranen som rädsla, otrygghet, tvivel, stress, lågt självförtroende, beroende och medberoende, ohälsosamma relationer, kommunikationssvårigheter, svårt att vara närvarande i nuet och lyssna på intuitionen och följa hjärtat m.m.

Kristallernas helande kraft bidrar till att balansera chakranen, fylla kroppen med energi och rena auran.

Kristallhealing kan kombineras med t.ex. fotmassage  samtidigt, guidad meditation, stillsam handpåläggning med healing och craniosacralterapi. Efter en behandling rensas stenarna för att behålla sin rena energi. Kristallhealing ökar välbefinnandet för kropp och själ och kan minska tex smärta, huvudvärk, stärka självförtroendet, skänka kärlek, rofylldhet, inre lugn, avslappning, öka energitillflödet och verka allmänt helande.