Session Den Helande Rösten

Den Helande Rösten

Arbete med Den Helande Rösten innehåller andningsövningar, lekande och improviserande med rösten, toning, chakratoning, sånger som besökaren kan ta med sig till sessionen. Röstarbete öppnar upp rösten för att få tillgång till hela sin rösts kapacitet och mjukt värma upp de delar av rösten som den enskilde kan ha svårt att uttrycka. Människorösten speglar alla delar av ens liv, är det en del i livet som inte fungerar och känns blockerad, så kan man höra det på det motsvarande området i rösten, som även finns som en fysisk blockering i kroppen. Genom att arbeta med rösten och utveckla dess tonregister, klangfärg m.m. så får man en större tillgång till hela sig själv och alla delar av sitt liv, på ett mer levande och flödande sätt. När man arbetar med rösten utvecklar det också en själv till större självkännedom, frigjord kreativitet,
större tillgång till sin intuition i vardagen, friare självuttryck och friare i kropp och själ.


60 min session den helande rösten 800.-