Earthhealing Meditation & Prayer Circle Free Event

Earthhealing Meditation & Prayer Circle Free Event

Good Friday 7/4 2023      at 15-16:00

With Repanse Lionheart Swansong Morningstar

 
Place: Timmermansgatan 48, Skillinge, Österlen
 

We gather in a Sacred circle to create a healing space together in a Guided Earth healing meditation. Sharing, Prayers for everyones heart & healing for the highest good. Healing music with Sacred Healing Songs, Crystalbowls, Lightlanguage & Divine Channeled message for the group.

Whatever belief or different religion you have, you are welcome. We gather in the name of love & spirituality that includes everyone. Connecting with our heart & divine love, Mother Earth, The Sun & Heaven, Christconciousness, Mother/Father God/ The Source & The Holy Spirit.

The Event is free to make it availible for everyone that needs healing, prayers, gatherings for support, & want to join and create more peace & love together on Earth.

Donations is accepted for energy exchange, with cash, card or swish.

About Repanse:
Intuitive Shamanic Healer, Yamura Reiki Priestess, Divine Mouthpiece, Spiritual Guide and Soul Attendant, Naturopath, Health Coach, Biodynamic Masseur, Storyteller, Singer, Musician, Songwriter, Best Selling Author, Artist. Course leader in self-healing, self-awareness, personal and spiritual development, development of intuition, liberation of creativity, circle sharing, meditation, healing, voice work, movement, healing painting, healing writing.

 

Jordhealing Meditation & Bönecirkel Gratis Event
Långfredagen 7/4 2023 kl 15-16:00

Vi samlas i en helig cirkel för att skapa ett helande utrymme tillsammans i en Guidad Jord healing meditation. Cirkeldelande, böner för allas hjärtan & helande för det högsta goda. Läkande musik med heliga helande sånger, Kristallskålar, Lightlanguage & kanaliserade budskap för gruppen.

Vilken tro eller annan religion du än har är du välkommen. Vi samlas i kärlekens och andlighetens namn som inkluderar alla. Förbindelse med vårt hjärta & gudomliga kärlek, Moder Jord, Solen & Himmelen, Kristusmedvetandet, Moder/Fader Gud/ Källan & Den Helige Ande.

Evenemanget är gratis för att göra det tillgängligt för alla som behöver helande, böner, sammankomster för stöd och som vill vara med och skapa mer fred och kärlek tillsammans på jorden.

Frivilliga Donationer tas gärna emot för energiutbyte, med kontant, swish eller kort.